Konsert


Med vår stora erfarenhet och den allra senaste tekniken inom ljud, ljus och bild, så kan vi producera såväl enstaka konserter som hela turnéer.

Alla våra tekniker är välkända hos alla större artister vilket gör att kontakter kan ske smidigt. Vår teknik är alltid av den höga kvalitet som artisten kräver för att göra en bra konsert. Vi gör årligen hundratals konserter med artister från symfoniorkestrar, populärmusik till enklare akter. Vår kapacitet räcker till, även om publiken skulle överstiga 15 000 personer.

Vill du, så tar vi gärna totalansvaret för teknisk personal, teknik, transport och turneledarfunktioner, allt med erfaren personal. På detta kan vi utse rätt teknikbehov anpassat efter artist, scen, publikstorlek och inte minst budget.